Diplomati och ett neutralt krigsavhållande motståndsförsvar

Per Blomquist och Arvid Cronenberg, ledamöter i Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Agnes Karnatz anser (16/5) att försvarsminister Peter Hultqvist har gömt sig bakom coronakrisen och försvarsekonomin i stället för att ägna sig åt kärnuppgiften, försvarsfrågan.

Det är möjligt, och hon får gehör av ledarskribenten PM Nilsson i Dagens Industri. Han anser dock att försvarets inriktning nu är den viktigaste frågan att lösa, och om den frågan råder konflikt.

”Försvarsberedningen vill att det framtida försvaret ska hålla sig på marken medan Hultqvist, Försvarsmakten och del av Försvarsdepartementet vill satsa på ett mer tekniktungt försvar”, framför Nilsson.

Kärnfrågan vid detta val är dock Sveriges mycket betydelsefulla militärstrategiska läge – centralt i Norden och viktigt för alla Sveriges kringliggande parter. Om Sverige försvarar detta neutralt, självständigt och uthålligt verkar det krigsavhållande och fredsbevarande. Ingen part, USA eller Ryssland, kan godta den andres innehav av detta stora och viktiga område. Båda borde dock kunna godta Sveriges försvar av detta som ger dem skydd.

Världspolitiken och krigen från både USA och Ryssland har blivit svårare att följa. Och militärtekniken med ballistiska robotar med mera borde snart göra kriget omöjligt.

Att självständigt hålla fast vid försvaret av marken, som nu Försvarsberedningen förespråkar, med ett motståndsförsvar är modernt och har visat sig effektivt.

Vi anser att diplomati och ett neutralt krigsavhållande motståndsförsvar är bästa sättet att bevara freden.