Carl-Gustaf M4 till Baltikum, industrinyheter.se

Saab har fått beställningar från den lettiska och den estniska försvarsmakten för leveranser av Carl-Gustaf® M4. Leveranserna kommer att äga rum 2021-2024.

Beställningarna är lagda inom ett ramavtal som undertecknades av Försvarets materielverk (FMV) i juni 2019, vilket gör att Sverige, Lettland och Estland kan göra beställningar på vapensystemet Carl-Gustaf M4 under en tioårsperiod.

– Vi är glada över att Lettland och Estland har valt Carl-Gustaf M4. Båda länderna har under mer än två decennier använt sig av Saabs Carl-Gustaf-system. Vi ser fram emot att nu stärka deras markstridsförsvar med den senaste versionen av systemet, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics. Läs artikel