Dialog och samarbete bättre än Nato, Anders Andersson, nwt.se

I debattartiklarna Natomedlemskap och ett starkare försvar (NWT 31/1) och Sverige kan inte vara en svag länk (NWT 3/2) argumenterar moderata respektive centerpartistiska riksdagsledamöter för ett svenskt medlemskap i Nato, men nämner inget om att ökad dialog, mer samarbete och ett större handelsutbyte med Ryssland minskar risken för konflikter […]

De bör även diskutera hur den blygsamma och minskande handeln länderna emellan kan utvecklas. År 2016 exporterade Sverige för 16 miljarder kronor till Ryssland och importerade för 31 miljarder, varav olja utgjorde största andelen; 43 procent av den svenska råoljeimporten kom 2016 från Ryssland. Motsvarande export- och importsiffror med Tyskland 2016 var 126 respektive 227 miljarder kronor och med Finland 81 respektive 55 miljarder kronor (ekonomifakta.se).

Ryssland har oerhört mycket skog – 800 miljoner hektar jämfört med Sveriges 23. Sverige, och varför inte de värmländska Paper Province, Värmlandsmetanol och Karlstads universitet med sin pelletsforskning, kan bistå Ryssland med att etablera en biobaserad förnybar energiindustri för export. Ska Sverige och EU ersätta betong med trä och fossilt fordonsbränsle med biobränsle räcker de västeuropeiska skogarna inte långt.

Förmörkas relationen mellan Ryssland och Sverige är kanske ett provocerande medlemskap i Nato enda utvägen, vilket riskerar att ytterligare försämra relationerna. Allt bör emellertid göras för att minska risken för konflikter via utökade samarbeten, utbyten och handel så att vi istället för att missförstå varandra kan utveckla våra länder tillsammans. Läs artikel