Vi får leva med osäkerheten, Måns Wadensjö, nsd.se

[…] Hur vi borde förbereda oss på en framtida militär konflikt är helt enkelt någonting som vi inte kan veta med hundraprocentig säkerhet.

Vi vet inte om vi kommer att dras in i en konflikt – och vi vet ännu mindre hur en sådan skulle se ut. Det är en av de osäkerheter som vi måste lära oss att leva med.

Den saken gäller det att hålla i minnet när hela det politiska spektrumet verkar vara enigt om att en svensk militär upprustning är det enda möjliga svaret på en allt mer instabil omvärld […]

Så fick vi under många år höra från borgerliga debattörer att det enda sättet att säkra Sveriges militära trygghet är ett svenskt NATO-medlemskap.

De ropen har – ända sedan Donald Trump valdes till USA:s president – tystnat, och ersatts av krav på att upprusta det breda försvar som regeringen Reinfeldt försökte lägga ned. Så fort kan säkerhetspolitiska hållningar och politiska analyser svänga i en föränderlig värld. Och finns det någonting vi kan lära oss av det, så är det att vi om vi är helt ärliga mot oss själva inte har en aning om hur de hot som riktas mot oss imorgon kommer att se ut.

Det vi däremot vet är att en politik som har tjänat oss väl under lång tid är en alliansfrihet i fred, syftande till en neutralitet i krig. Och att det bästa – och kanske enda – sättet att gå vinnande ur en strid, är nämligen att inte delta i den. Läs krönikan