Tung kritik mot spionerilag, dn.se

Tidningar, radio och tv riktar hård kritik mot lagförslaget om utlandsspioneri. Nyhetsrapporteringen och Sveriges fria samhällskick hotas, enligt kritikerna som jämför med undfallenheten mot Nazi-Tyskland 1941. Två myndigheter varnar för intrång i den personliga integriteten.

Det framgår av 40 remissvar till regeringen som DN har läst. Remissinstanserna har yttrat sig om förslagen i Utlandsspioneriutredningen. Enligt förslaget ska nyhetsrapportering, som allvarligt skadar Sveriges relationer med andra länder, kunna straffas enligt det nya  brottet utlandsspioneri. Också bevakningen av insatser från organisationer som EU, Nato och FN ska kunna kriminaliseras med maxstraffet åtta års fängelse.

 ”Möjligheten för medier att kritiskt granska och rapportera om till exempel missförhållanden inom freds- och andra internationella samarbeten skulle väsentligt försvåras. Det är allvarligt ur informations- och yttrandefrihetssynpunkt”, kritiserar Sveriges Television. Chefredaktörerna för Bonnier-tidningarna Dagens Nyheter, HD-Sydsvenskan, Dagens industri och Expressen varnar: ”Den föreslagna lagen kan enkelt användas för att erodera den grundval som tryck- och yttrandefriheten är för ett fritt samhälle”.

Fakta:  Utlandsspioneriutredningen lämnades till regeringen den 28 september. Enmansutredare var chefsrådman Runar Viksten, tidigare ordförande i Underrättelsedomstolen som godkänner Försvarets Radioanstalts (FRA:s) avlyssning. Rapportering av massmedier som allvarligt skadar Sveriges samarbete med andra länder eller organisationer som Nato och FN ska kriminaliseras och kan straffas med upp till åtta års fängelse. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen skyddar i dag den som tipsar nyhetsmedierna, ett skydd som skulle försämras enligt förslaget. Läs artikel