Det neutrala Sverige, Anders Björnsson

”U.S. Military joins military drill in neutral Sweden at same time as rival Russian war game”, lyder rubriken på en artikel av Damien Sharkov i ansedda amerikanska nyhetsmagasinet Newsweek. Artikeln handlar om den svenska försvarsövningen Aurora 17, i vilken bland andra ”neutrala Finland” medverkar, tillsammans med ett antal Nato-stater.

I artikeln uttalar sig Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist för ”behovet av USA:s närvaro i området [Nordeuropa]”. ”Det är en viktig signal till den svenska befolkningen, och till andra länder och partners, att vi tar […] säkerhetssituationen på allvar.” Med detta är det sagt att Aurora 17 också har en symbolisk dimension. Övningen ska påverka opinionen och få denna att omfatta amerikansk närvaro på svensk mark, i svenskt luftrum och i svenska hamnar och vatten, i krig som i fred.

I omvärlden gäller Sverige fortfarande som ett neutralt land. Det står utanför militära allianser och har inte ingått några traktatfästa förpliktelser, vad de sedan är värda, att delta i försvaret av andra länder. EU-medlemskap, solidaritetsförklaring, värdlandsavtal, ”samarbeten med andra” (manifesterade i Aurora-övningen) rubbar inte vår internationella position. Sverige räknas överallt till de neutrala staternas krets. Och detta är givetvis inte endast en formsak utan en säkerhetspolitisk realitet.

Svenska opinionsbildare och försvarsdebattörer försöker däremot från tid till annan inbilla oss att denna ordning inte längre gäller. Neutralitetspolitiken är förbi sedan mitten av 1990-talet med EU-anslutningen och senare med Lissabonfördraget, sägs det påstridigt. Den har ersatts av en ”solidaritetspolitik”. Utsikten att Sverige skulle kunna stå utanför ett krig i Europa betraktas som obefintlig. Vårt land anses på den kanten inte ens alliansfritt, möjligen ”militärt alliansfritt”, ännu hellre ”allianslöst”.

Sådana ordmassor får man antagligen leva med ett tag till. Risken är dock att de blir självuppfyllande: vi vill inte stå utanför ett krig. I Amerika ser man det annorlunda. Sverige är alltjämt neutralt, men genom olika arrangemang ska det ändå fungera i Washingtons egen krigsplanläggning. Och Peter Hultqvist vill att vi ska vänja oss vid amerikansk närvaro här. Hög tid alltså för den neutralitetspolitiska diskussionen!