En övningsorder eller kallelse kräver alltid åtgärder, maavoimat.fi

Ett brev från försvarsmakten som gäller en repetitionsövning eller en frivillig övning kräver alltid åtgärder av reservisten. Försvarsmaktens regionalbyråer hjälper och betjänar reservisterna i problemsituationer. […]

Repetitionsövningarna har ingen inverkan på arbetsförhållandet. Reservister har rätt att få ledigt från arbetet för att delta i övningen. Reservisten har också uppsägningsskydd. Det innebär att en reservist inte kan sägas upp och att arbetsförhållandet inte kan avbrytas på grund av övningen. Repetitionsövningen avbryter inte rätten till semester.[…]

Försvaret av Finland grundar sig på vår prestationsdugliga och omfattande reserv, som producerats genom värnplikten. Genom att delta i repetitionsövningar och frivilliga övningar upprätthåller reservisterna sin kompetens och sin förmåga att fungera i krigstida uppgifter. Beredskapen och prestationsförmågan hos vår värnpliktsarmé baserar sig på regelbundet övande.

Repetitionsövningsordern och kallelsen till en frivillig övning skickas i allmänhet ett halvt år innan övningen, så att reservisten har gott om tid att planera och ordna sin tidsanvändning med tanke på att delta i övningen. Enligt lagen kan emellertid en repetitionsövningsorder även sändas med en snabbare tidtabell, ifall säkerhetsläget kräver det. Läs meddelandet