Det finns skäl att vänta med hyllningarna av försvarsminister Hultqvist, Carl Björeman i Dalarnas Tidning

Det svenska försvaret måste bli starkare. Det menar försvarsminister Peter Hultqvist i en intervju i DT i januari. Han framförde liknande åsikter under Folk och Försvar i Sälen senare i januari.Redan tidigare var Hultqvist populär inom försvarsmakten och hos det växande antal medborgare som kan betecknas som försvarsvänner.Han har i sina utsagor på ett fördelaktigt sätt skilt sig från en rad bleka föregångare ur moderata samlingspartiet.Hultqvists krav på ett starkare försvar har med stor sannolikhet höjt hans popularitet .Det finns emellertid starka skäl för att vänta med hyllningarna tills det är klarlagt vad Hultqvist menar med ett starkare försvar samt vad denna förstärkning kräver.I intervjun i DT 5/1 förklarar Hultqvist : Ett bredare och starkare nationellt svenskt försvar, fortsatt samarbete med grannländer och Nato – och eventuellt någon form av återinförd värnplikt. Denna mening döljer motsättningar av allvarlig och svårlösbar art. Läs artikel