Estland litar på militär hjälp från Finland, Vasabladet

Finland hjälper Estland militärt om det uppstår ett behov, tror Estlands försvarsminister Hannes Hanso.I en intervju för Lännen Media säger Hanso att han ser en militär hjälp från Finland som en självklarhet. Han säger att broderländer såsom Finland och Estland inte behöver några gemensamma formella fraser om hjälp.Samarbetet mellan broderländer går betydligt längre än fraser, säger Hanso.Han betonar också att estländarna alltid är beredda att hjälpa Finland och finländarna.Lännen Media intervjuade Hanso när han besökte Libanon tillsammans med Finlands försvarsminister Jussi Niinistö (Saml). Niinistö nöjde sig med att konstatera att Hansos åsikt är ”intressant”.?(FNB) Läs artikel