Det är hög tid att lämna mums-mums-försvaret, Carl Bergqvist, Expressen

Idag behöver inte längre flerfamiljshus och liknande hus byggas med skyddsrum, vilket gör att delar av befolkningen saknar kollektivt skydd mot t.ex. gas. Avvecklingen av skyddsmasker gör att i stort sett endast myndighetspersonal har skydd. Avvecklingen motiverades med kostnad, minskat hot och att det skulle ta för lång tid i alla fall att dela ut skyddsmasker.

När Totalförsvaret nu återtas måste även mjuka frågor adresseras. I dag är det i högre utsträckning så än tidigare att båda föräldrarna kan ha yrken eller funktioner inom Totalförsvaret och dess tyngdpunkt i blåljusyrkena. Försvarsmakten har redan haft några exempel där både mamma och pappa planerats mot internationell insats och frågan blir då var barnen ska ta vägen. Läs artikel