Det finns bättre lösningar än Nato, Harald Nordlund före detta kommunalråd, riksdagsledamot och landstingspolitiker (L) i UNT

Vilka frågor är viktiga för oss medborgare att få svar på i syfte att förstå Nato? Hittar vi svaren i utredningar, såsom Sverige, Nato och säkerheten av Hans Blix med flera, eller i den nyss genomförda statliga utredningen av Krister Bringeus, eller finns de hos våra politiker?

Blix med flera har pekat på fördelar och nackdelar med ett svenskt medlemskap, men drar slutsatsen att fortsatt alliansfrihet gagnar Sverige bäst. De förklarar skillnaden mellan försvarspolitik och säkerhetspolitik. Säkerhetspolitik handlar om, förutom försvarspolitik, diplomati, bistånd, handel och samhällskontakter och personutbyte…

Den fråga som jag ser som en av de centrala, och som jag anser att vi ska ställa oss själva för att ideologiskt grunda vår ståndpunkt, rör de signaler Sverige sänder genom att ingå som Nato-medlem respektive att tydligt fortsätta att markera alliansfriheten.

Nato-medlemskap skulle bidra till att avskräcka Ryssland från anfall i Östersjöområdet, är en vanlig synpunkt. Dock torde den ryske president Vladimir Putin vara medveten om att USA skulle komma till undsättning vid ett ryskt angrepp på Sverige, oberoende av om Sverige är Nato-medlem. Läs artikel