Försvarsminister Niinistö: Försvarets material- och utbildningsbrist tar år att åtgärda, svenska.yle.fi

Det kommer ta år att reparera de material- och utbildningsbrister som orsakades av den förra valperiodens nedskärningar i försvaret, säger försvarsminister Jussi Niinistö (sannf)…

Enligt Niinistö är det inte fråga om en nivåhöjning utan en reparation av skadorna som nedskärningarna orsakade. Dessutom konstaterar han att säkerhetsläget i Europa har försvagats snabbt efter nedskärningarna. Läs artikel