Försvarsminister Niinistö: ”Nu är det arméns tur”, valtioneuvosto.fi/

Försvarsminister Jussi Niinistö förde fram sin hälsning vid öppnandet av den 218:e försvarskursen i Helsingfors den 12 september 2016. Minister Niinistö betonade i sin hälsning utvecklandet av armén med koncentrering på arméns operativa trupper. Enligt Niinistö utvecklas arméns kapaciteter för närvarande med flera betydande anskaffningar…

I sin hälsning tog Niinistö också upp de förluster som Finlands anslutning till Ottawakonventionen, som förbjuder infanteriminor, orsakade arméns prestationsförmåga. Enligt Niinistö har en del av de förlorade prestationsförmågorna kunnat ersättas fram till i dag: ”Ersättande lösningar har sökts och i detta har den inhemska industrin varit glädjande aktiv. Produkter som redan finns och som grundar sig på inhemska innovationer är bl.a. laddningar med riktad splitterverkan och sådana som förhindrar röjning. Det finns trots det ännu rum för nya inhemska innovationer.” Läs artikel