Desinformation

Det urskillningslösa avvisandet av den svenska försvarsövningen Aurora 17 har gett desinformatörer trumf på hand. I Svenska Dagbladet (12/9) tar vikarierande ledarskribenten Erik Thyselius Aurora-motståndets mest ogenomtänkta argument till intäkt för en desinformationstirad.

Thyselius menar att vi genom den förestående övningen visar ”våra allierade att vi är ett land som tar både den nationella och regionala säkerheten på allvar”. Men Sverige har ju inga allierade, enligt vår försvars- och säkerhetsdoktrin, utan endast militära samarbetspartners. Inte ens med Finland, som vi samarbetar allra tätast med, har vi ingått någon allians. Föreställningen om att Sverige har ”allierade” är ett hjärnspöke utan stöd i vår officiellt deklarerade politik.

Ledarskribenten talar nedlåtande om den ”rödgröna försvarspolitiken”, vilken har ett bastant parlamentariskt stöd över blockgränsen, ”som bygger på en alliansfrihet som aldrig funnits och som med EU-medlemskap och solidaritetsförklaring idag är helt ihålig”. En logisk kullerbytta: hur kan något ”som aldrig funnits” (före EU-anslutningen och riksdagens så kallade solidaritetsförklaring från 2009) ha blivit ihålig? Thyselius önsketänker.

Han förargar sig över att Sveriges långa fredsperiod (”hundratals år” – egentligen från 1814) har framkallat en ”fredsskada”, oklart hur. Kanske tänker han på vår urholkade försvarskraft (det är den, inte alliansfriheten, respekterad i omvärlden, som är ”ihålig”) som resultat av fredsillusioner, men även grannländer vilka dragits in i krigshandlingar i senare historisk tid, som Danmark och Norge, har – som vi visat på denna sajt – tappat kraftigt i självförsvarsförmåga.

Nej, nu är dags att bygga upp ett starkt, nationellt svenskt försvar, som inte är inställt på några regionala eller andra internationella äventyr. Då är det också viktigt att tillbakavisa bluffjournalistik av Thyselii märke.