Johan Wiktorin: Misstroendet ett angrepp på Sveriges försvarsvilja, di.se

Alliansen tar stora risker med hotet att avsätta försvarsminister Peter Hultqvist. Problemet är närmast att processen framstår som ett angrepp mot Sveriges försvarsvilja. Och om alliansen avstår misstroende måste Stefan Löfven tona ned retoriken och visa att han kan stryka ett streck över det hela, anser Johan Wiktorin…

Det förtjänar kritik att Peter Hultqvist inte talade med Stefan Löfven om skandalen, men det hade inte förändrat något i sak. Driften var igångsatt, reverseringen av arbetsuppgifter pågick och ÖB anmälde att man inte behövde ytterligare stöd från regeringen. Så såg lägesbilden ut vid denna tidpunkt.

Upprördheten bland de många försvarsvännerna ute i landet beror inte på att alla dessa gått och blivit socialdemokrater över en natt. Inte heller att en misstroendeförklaring har svårt att stödja sig på vare sig proportionalitet eller nödvändighet. Det sitter betydligt djupare än så. Genom hårt arbete och tydlighet har Försvarsministern blivit en symbol för vår försvarsvilja och därför upplever många en misstroendeförklaring som ett angrepp på denna urkraft. Från våra egna…

Om alliansen skulle lägga ned rösterna vid misstroendeförklaringen mot försvarsministern eller släppa rösterna fria för att spegla väljarnas dom, så blir det utomordentligt viktigt att Socialdemokraterna förmår att tona ned retoriken vid en sådan utveckling och stryka ett streck över det hela. Med omvärldsläget i fortsatt försämring, så behöver Sverige manifestera samarbetsförmåga kring rikets säkerhet och stävja en osund säkerhetskultur. Läs artikel