Den svenska beredskapen för terror är den sämsta på tjugo år, Mikael Holmström i DN

Kommentar:

I en orienterande artikel efter de senaste attentaten i Paris klargör reportern Mikael Holmström hur dålig den svenska krisberedskapen är. (Dagens Nyheter 16/11) Det politiska ansvaret faller tungt på alla regeringar och riksdagsmajoriteter under en tjugoårsperiod, konstaterar han. Att återupprätta ett fungerande civilförsvar ingår i den uppgift som inga politiska aktörer ännu har tagit på fullt allvar, nämligen att stärka Sveriges försvarsförmåga på alla plan. Att öva för storskaliga och kostnadsslukande insatser i främmande land bidrar inte därtill. Försvarsmaktens fokus ska ligga helt och hållet på det egna territoriet. Den ominriktningen av den svenska försvarsmakten måste ges full prioritet. Holmströms artikel