Därför är Göteborg viktigt också för Finland, hbl.fi

[…] I avsnittet om Sveriges strategiska läge i försvarsberedningens rapport heter det också att ”Finlands förmåga att möta ett väpnat angrepp är av strategisk betydelse även för Sverige”.

Hur det svenska försvarsnätverket kan se ut visas bland annat i formuleringarna om försvaret av den svenska västkusten, framför allt Göteborgs hamn:

De svenska västliga förbindelserna är viktiga för Finland i händelse av kris eller krig i vårt närområde.”

Utan Göteborgs hamn försvåras transporterna till Finland och därmed försvaret av Finland, och då äventyras också försvaret av Sverige, är den bakomliggande tanken.

Enligt rapporten är förbindelserna mellan länderna av ”existentiellt intresse för både Sverige och Finland”. Läs artikel