Regjeringen ønsker flere utenlandske styrker i Norge, nettavisen.no

Til tross for protester fra Russland ønsker regjeringen mer nærvær av styrker fra NATO-land i Norge. Andøya og Bodø pekes ut som mottak for forsterkninger.

– Det er identifisert et økende behov for at NATO og nære allierte prioriter nærvær og forsterkning av Norge, slår regjeringen fast i forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett.

Bakgrunnen er et «konsept» utarbeidet av Forsvaret som beskriver hvordan Norge skal kunne ta imot forsterkninger fra allierte under en krig eller krise. […]

– Det er viktig med et bevisst forhold til at økt alliert nærvær i Norge skal være i tråd med den norske basepolitikken og kombineres med beroligelse og forutsigbarhet overfor Russland, skriver regjeringen, uten å gå videre inn i hvordan det økte nærværet kan påvirke forholdet til nabolandet. Läs artikel