Sverige vill utbilda 5000 soldater som kan verka i Finland vid krig, svenska.yle.fi

Försvarsberedningen i Sverige vill ha fyra nya regementen, flera värnpliktiga och en särskild brigad på omkring 5000 soldater som ska förberedas för att kunna verka i Finland vid kris eller krig. Sveriges försvar ska rustas upp så att landet vid krig klarar sig tre månader utan internationell hjälp.[…]

Om det blir en allvarlig kris så måste Sverige vara förberett på att man kan få vänta relativt länge på att få internationellt stöd. Därför måste Sverige kunna klara svåra störningar och kunna försvara sig på egen hand.

– Det militära och civila försvaret ska planera för att kunna hantera en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader. […]

I Försvarsberedningens rapport nämns Finland som det land Sverige har det djupaste samarbetet med. Ändå behöver det här samarbetet fördjupas ytterligare och det borde bland annat vara möjligt att snabbare fatta beslut om att ge och ta emot militärt stöd.

– Det bör vidtas förberedelser för att upp till en brigad, med förstärkningsresurser, ska kunna verka i Finland, vid kris, krigsfara eller krig, sade von Sydow.[…]

I dag får försvaret 53 miljarder kronor. Det motsvarar 1 procent av bnp, och för att bygga ut försvaret borde anslagen år 2025 vara uppe i 84 miljarder kronor, det vill säga 1,6 procent av bnp. Läs  artikel