Cybertrusler og stormagtsspil om Arktis udfordrer Danmark, olfi.dk

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) fremlagde fredag middag sin årlige risikovurdering, der opsummerer efterretningstjenestens aktuelle fokusområder. […]

Et andet centralt forhold, der giver sikkerhedsmæssige udfordringer for Danmark og Europa, er den amerikanske militære enegang, som præsident Trump efterhånden mange gange har italesat. USA’s europæiske alliancepartnere kan ikke længere videre sig sikre på amerikansk opbakning, og det kan placere små stater som Danmark i en prekær situation. ”Mange landes forfølgelse af nationale interesser vil i stigende grad komplicere samarbejdet.

Samtidig er den regelbaserede verdensorden, som Danmark nyder stor fordel af, udfordret. Små og mellemstore stater vil kunne komme til at stå i et krydspres fra globale og regionale spillere i og uden for Europa,” lød det fra FE-chef Lars Findsen, inden han fremhævede, hvordan netop Trumps ”America First”-doktrin giver andre lande gode betingelser for at indfri geopolitiske ambitioner: ”USA’s indenrigs- og udenrigspolitiske dagsorden om i højere grad at orientere sig mod sig selv, giver samtidig Rusland og Kina større mulighed for at få større indflydelse i regioner som Mellemøsten, Afrika og andre steder i verden.”Läs artikel