Ny försvarsdoktrin Per Blomquist? sla.se

Hergus Palmquist

I sin senaste debattartikel (SLA 25/11) skrev Per Blomquist att han via sajten alliansfriheten fått bl.a. fördjupad information om försvars- och säkerhetspolitiken. Han nämner dessutom att han samarbetar med strategen Raimo Jakola i sin strävan att hålla Sverige utanför Nato.

Jag vet inte vem som utnämnt Jakola till strateg men denne strateg har i flera inlägg tagit upp att USA och Ryssland rustar med missilrobotar som är förhållandevis snabba och lätta att omgruppera, snabbt kan verka och därmed hotar att slå ut vårt insatsförsvar.

Denna information kan verkligen inte klassas som någon nyhet då vapenutvecklingen, inte bara i USA och Ryssland, sedan lång tid tillbaka fullständigt exploderat inte minst inom nämnt område. Läs artikel