Fler framtida offer med yrkesförsvaret

Utgivarna

Försvarsmakten putsar på sitt varumärke I Stockholms tunnelbana: ”Framtiden är din att leva och vår att försvara”, står det på en annons. Din och vår, du och vi. Denna dikotomi har etablerats genom att det mödosamt uppbyggda folkförsvaret har gått i graven. Staten lägger ut landets försvar på en särskild myndighet, numera också försedd med en generaldirektör; de som inte tillhör myndigheten anses inte skola delta i landets försvar, endast åtnjuta försvar.

Detta kommer att få osunda och absurda konsekvenser. För ju färre som deltar i detta försvar – vilket numera, med yrkesarmén, är en försumbar fraktion av Sveriges befolkning – desto fler människor i vårt land kommer att berövas sin framtid, om ett krig mot all förmodan skulle drabba oss. Och ju färre som är övade i vapen, desto sämre skydd kommer civilbefolkningen att få om vi blir angripna – och ett sådant angrepp riktas ju mot oss alla, inte bara mot militärerna.

Läs merFler framtida offer med yrkesförsvaret

Krigsförbrytelser under ockupation

Lars-Gunnar Liljestrand

Ordföranden i Norges Röda Kors, Roger Mood, tidigare generallöjtnant och norsk arméchef, skriver i Dagbladet (13/11) om behovet av att utbilda norska soldater i humanitär rätt och Genèvekonventionerna. Det brister idag, menar Mood och tar upp problemet med att följa konventionerna genom ett exempel från kriget i Afghanistan.

Norska soldater på patrull 2009 i distriktet Shirin Tagab upptäckte två personer på en motorcykel. Soldaterna misstänkte talibaner, försökte stoppa motorcykeln och sköt sedan varningsskott utan resultat och därefter verkanseld som träffade personerna. Passageraren visade sig vara en pojke på 10–12 år som sedan togs om hand för första hjälpen.

Mood ställer frågan om det var rätt handlat.

Läs merKrigsförbrytelser under ockupation

Småstater har att utgå från att det är Realpolitik som gäller!

Rolf Andersson

Henry Kissinger ägnar i sin läsvärda bok Diplomacy (1994) stort utrymme åt preussaren och järnkanslern Otto von Bismarck (1815–1898). Den Realpolitik som är så starkt förknippad med dennes namn analyseras. Kissinger är inte okritisk, men en klar beundran kommer onekligen till uttryck. Det är lätt att förstå.

Nog kan också en småstat som vår lära av Bismarcks sakpolitiska hållning: inga illusioner, pragmatism, kyla och sinne för realiteterna. Det är ett program som anger en uthållig riktning. Det är en hållning som är att föredra framför en politik, som alltför länge har tenderat att sväva iväg ad hoc, i en blandning av fromma, verklighetsfrämmande intentioner (reformering av FN:s säkerhetsråd), principlösa erkännanden av stater (Bosnien, Kosovo), klibbiga samarbeten med opålitliga juniormakter på interventionistiska premisser (Frankrike och Storbritannien), involvering i folkrättsstridiga interventioner (Libyen, Syrien, Irak och Afghanistan) och anpasslighet i förhoppning om stormaktsstöd (USA) i kritiska lägen. Vi behöver börja om, återställa vår ”grand strategy” och hålla fast vid den till sin kärna.

Läs merSmåstater har att utgå från att det är Realpolitik som gäller!

Inget territorialförsvar planerat

Lars-Gunnar Liljestrand

Utgivarna: Med anledning av uppgifterna att 55 miljarder fattas försvaret och att det främst kommer att drabba markstyrkorna och möjligheterna att bygga upp ett  territorialförsvar för hela landet återpublicerar vi här ett inlägg från 14 juni i år.

 

Sverige saknar ett territorialförsvar för hela landet. Sedan värnplikten drogs ned under 90-talet och allmänna värnplikten avskaffades 2009 har landet haft ett tröskelförsvar bestående av flyg, ubåtar och ett fåtal markstyrkor. Försvarsdoktrinen är att vi skall få hjälp utifrån om vi angrips och att ”tröskeln” i det längsta skall avhålla en angripare att gå till attack.

Försvarsberedningen anger nu att försvaret skall kunna hålla stånd som högst tre månader. Om angriparen bitit sig fast skall försvaret föra en uppehållande strid, men för att återta territorium är bedömningen att USA eller Nato måste komma till hjälp. (Vi har tidigare kommenterat Försvarsberedningens rapport på den här sajten.)

Läs merInget territorialförsvar planerat

Fortsatt svenskt stöd till olaglig intervention i Syrien

Utgivarna

Sveriges utrikesminister Ann Linde gav fortsatt stöd till koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR), vid ett möte den 13 november i Washington DC med utrikesministrarna för utvalda länder som deltar i koalitionen.

Under mötet försäkrade USA att man kommer att fortsätta vara en del av militärkoalitionen.  USA:s utrikesminister Mike Pompeo menade att tillbakadragandet i nordöstra Syrien främst handlar om omgrupperingar.

Beskedet togs emot positivt av Ann Linde, som för SVT förklarade att ”det viktiga med det här mötet var att USA sa att de kommer att fortsätta vara aktiva i koalitionen mot Isil, eller Daesh. Kampen är inte över”.

Det svenska ställningstagandet betyder fortsatt stöd till en olaglig militär intervention i Syrien.

Läs merFortsatt svenskt stöd till olaglig intervention i Syrien

Löfven beredd tumma på självbestämmanderätten inom utrikespolitiken

Utgivarna

Statsminister Stefan Lövfen är beredd att tumma på hittills rådande princip om enhällighet inom EU i fråga om utrikespolitik och istället bidra till att införa ett system med kvalificerad majoritet. Detta ska ske utan att det görs ”avkall på varje landsrätt att själv besluta om sin säkerhetspolitiska linje”. När det gäller mänskliga rättigheter och internationella konflikter ska enighet inte behöva råda, menar statsministern. I detta han stöd av samtliga riksdagspartier utom två, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Läs merLöfven beredd tumma på självbestämmanderätten inom utrikespolitiken

Veckans citat

Förbundsdagens president Wolfgang Schäuble uttryckte sig i liknande pessimistiska ordalag som Frankrikes statschef Emmanuel Macron angående situationen i Nato. CDU-politikern sade i ett anförande inför Europaparlamentet i Bryssel att säkerhetspartner uppfört sig på ett sätt ”som inte ens kritiker av alliansen någonsin trott vara möjligt”. Den regelbaserade internationella ordningen utsätts för press, enligt Schäuble, ”och det i en alltmer sammanflätad värld, där sanning inte mera räknas och nationella egoismer ges fria tyglar”.

Zeit OnLine 13 november

Veckans citat

Europa und die Nato

Macron hat recht

Mit viel Wohlwollen kann man heute von gemischten Signalen aus Washington sprechen. Doch das Problem mit Sicherheitsstrategien ist, dass sie besser vom schlimmsten Fall ausgehen sollten als von Wunschdenken. Einerseits verlegen die USA so viele Truppen nach Europa wie nie seit dem Ende des Kalten Kriegs. Andererseits hat Trump die Nato für obsolet und der EU den Handelskrieg erklärt. Zudem ignoriert er etwa mit seiner Iran-Politik vitale Sicherheitsinteressen der Europäer. Das transatlantische Verhältnis ist, so muss man es sehen, in einem Zustand, der mit einer Bündnisgarantie eigentlich nicht vereinbar ist.

 Christiane Hoffmann i Der Spiegel 8 november

Doktorshatt istället för hjälm?

Anders Björnsson

Akademisering är en trend som har spritt sig till alltfler yrkesområden. Den verkar allmänt sett vara led i olika slags professionaliseringsstrategier. Idag kan man avlägga akademiska examina i måltidskunskap, det vill säga efter utbildning till kock. Även konstnärliga verksamheter har fått full universitetsstatus, och det går att doktorera i balett. Inom vårdsektorn flödar det över av  disputerade sjuksköterskor. Forskningsanknytning är viktig som intellektuell markör och statushöjare.

Läs merDoktorshatt istället för hjälm?

Kapprustningen i norr saknas i svensk debatt

Lars-Gunnar Liljestrand

Ryssland har enligt NRK (Norsk Rikskringkasting) påbörjat den största ubåtsoperationen sedan sovjettiden. Området för operationen är Norska havet, Barents hav och Nordatlanten.

Tio ubåtar deltar, varav åtta är atomdrivna.

Säkerhetspolitiska bedömare menar att det inte handlar om en övning utan om en operaration för att demonstrera den ryska militära styrkan och visa att man med missiler från ubåtar kan nå USA.

Norska statsvetaren vid Norsk Utenrikspolitisk Institutt Julie Wilhelmsen menar att operationen är en del av ett eskalerande övningsmönster som man sett sedan 2014. Hon varnar för konsekvenserna av den norska politiken att alltmer stödja sig på USA och tillåta permanenta baser för USA i Nordnorge:

”Man må ta inn over seg at det å invitere amerikanerne inn for å fylle tomrommet kanskje ender med at vi får mindre sikkerhet fordi vi blir landet mellom de to stormaktene, sier Wilhelmsen.” (Verldens Gang 30/10)

Läs merKapprustningen i norr saknas i svensk debatt

Sverige och omvärlden

Sven Hirdman

i ett komplicerat världsläge är det viktigare än någonsin att Sverige har en genomtänkt och trovärdig säkerhetspolitik som bidrar till att hålla oss utanför krig och minskar spänningsnivån i Europa. En sådan säkerhetspolitik måste baseras på en grundlig analys och inte enbart på dagsaktuella värderingar.

Världsläget

Världen av idag präglas av motstridiga tendenser. De viktigaste förefaller mig vara följande: Den snabba teknikutvecklingen som slår igenom i globaliseringen. Alla hinner inte med i denna utveckling, och motsättningar uppstår mellan olika generationer och grupper. Den israeliske historikern Yuval Harari diskuterar detta i sina böcker och ser för sig en framtid av en härskande supergrupp av homus deus och den stora massan av människor, som egentligen inte behövs i produktionen. Man behöver inte gå så långt som till Harari för att inse att globaliseringen skapar problem och svikna förväntningar, samtidigt som den har bidragit till att lyfta många människor ur fattigdom och gett dem ett bättre liv. Hela artikeln finns här:Sverige och omvärlden

Anm: Artikeln är publicerad i Krigsvetenskapsakademins Tidskrift Nr 3 2019 och publiceras på denna sajt med författarens tillstånd

Proposition om fortsatt svensk trupp i Afghanistan

Utgivarna

Regeringen har nu lagt fram en proposition om fortsatt svensk trupp i Afghanistan.

Sedan 2015 deltar Sverige i den Nato-ledda styrkan Resolute Support Mission (RSM). Insatsen har från början genomförts utan mandat från FN:s säkerhetsråd. Regeringen säger sig ha folkrättsligt stöd för militär i landet genom inbjudan från regeringen i Kabul.

Läs merProposition om fortsatt svensk trupp i Afghanistan