Intervention i inbördeskrig

Mats Björkenfeldt

Folkrättsprofessorn Mary Ellen O’Connell, University of Notre Dame, har recenserat Chiara Redaellis klargörande bok Intervention in Civil Wars. Effectiveness, Legitimacy, and Human Rights. (Oxford: Hart Publishing, 2021)

Frågorna i boken är vad lagen säger om humanitära interventioner och om inbjudan till en militär intervention.

Läs mer

Litterär värnplikt?

Anders Björnsson

Göteborgs-Postens kulturchef Björn Werner slår i sin tidning ett slag för en ny svensk beredskapslitteratur (15/8). Hans förebilder är Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg, Eyvind Johnson under de mörka åren. De skrev romaner ”som omfamnade stora värden som humanism och frihet och gav dem en litterär skrud”. I vår tid är det hotet från Ryssland som spökar. Mot detta behövs en andlig front, enligt Werner. Författare bör göra litterär värnplikt.

Frihet och humanism är vackra ord. Lanserade inte Hitler parollen ”Arbeit macht frei”? För några dagar sedan träffade jag på Åland filosofen Joel Backström. Han har just redigerat ett urval texter, som den store nordiske humanisten Georg Henrik von Wright (1916–2003) skrev i unga år. Där ”omfamnade” han de fascistiska och nazistiska rörelserna med sympati. Han gav inte mycket för demokratin med dess masskultur. En aristokrat som drogs till det uniformerade, statliga pöbelväldet.

Läs mer

How Does Asia Feel About Nancy Pelosi? theamericanconservative.com

As most of America quickly forgets Nancy Pelosi’s heightening of tensions in East Asia, it is important to double back to review what messages were actually sent by each entity involved in the spat. […]

South Korea alone sent a message of strength among the nations involved in Nancy Pelosi’s magical mystery tour. Little covered in the U.S. media, South Korean President Yoon Suk Yeol skipped an in-person meeting with Pelosi due to his being on ”summer vacation” in his nation’s capital, Seoul, minutes from Pelosi’s hotel. He took a phone call instead. Never mind that Pelosi was the first sitting speaker to visit South Korea since Dennis Hastert stopped by Seoul in 2002. All she got was a meeting with her counterpart, Kim Jin Pyo, the speaker of the National Assembly, and an agreement to support both governments’ efforts to achieve peace and blah blah blah blah on the peninsula. Pelosi got the message and did not mention Taiwan once in her remarks. […]

Though nowhere near as forceful in their presentation as South Korea, both Singapore and Malaysia asked Pelosi not to go to Taiwan, saying that doing so would force them to choose between the U.S. and China. Läs artikel

Rekordmånga nya medlemmar i Ekenäsnejdens reservister: ”Världsläget har gjort att folk fått upp ögonen för vår verksamhet”, svenska.yle.fi

Det är populärt att gå med i en reservistförening. Redan nu, i augusti, har Ekenäsnejdens reservister fått dubbelt så många nya medlemmar jämfört med hela fjolåret.

– Sedan februari har vi sett en väldigt stort förändring i intresset för vår verksamhet, säger Mikael Bäckman, ordförande för Ekenäsnejdens reservister.

Han hänvisar bland annat till nationella och nyländska siffror, men också i Ekenäs med omnejd har intresset varit rekordstort.

– I Ekenäs brukar vi ha runt tio ansökningar på årsnivå, men redan nu har vi över tjugo och flera intresserade som ännu inte skickat in sin ansökan, säger Mikael Bäckman.

– Min personliga åsikt är att det är världsläget som har gjort att folk fått upp ögonen för vår verksamhet, tillägger han.

Alla som utfört sin militärtjänstgöring blir automatiskt en del av reserven. Dit hör du tills du fyllt 50 eller 60 år och kan bli kallad till repetitionsövningar som arrangeras av Försvarsmakten. En reservist är en person som ansökt om och blivit medlem i en reservistorganisation. I Ekenäsnejdens reservister kan alla 18 år fyllda finska medborgare ansöka om medlemskap. Ansökningskriterierna varierar.

– Vissa föreningar kräver att man också ska vara en del av reserven.

Det som däremot är gemensamt för alla reservistföreningar är att de fungerar som stödfunktion på frivillig basis. Det som många reservister i Ekenäsnejden sysslar med är skytte. Föreningen ordnar övningar på skyttebanan i Baggby. Läs artikel

Stänga Östersjön för Ryssland med svenska insatser

Utgivarna

Inför ett troligt svenskt och finskt Nato-medlemskap pågår nu en intensiv diskussion om hur vårt försvar skall användas, men inte för vårt eget försvar utan för att anpassa det  till andra länders militära strategier.

Finland, som deklarerat att man även vid ett Nato-medlemskap kommer att vara inriktat på det egna landets försvar, kommer kanske nu under trycket från Nato att tvingas rucka ordentligt på den doktrinen.

Estlands försvarsminister Hanno Pevkur har meddelat att Finland och Estland kommit överens om att länderna som Natomedlemmar ska integrera bland annat sina kustförsvar.  Enligt Pevkur har en preliminär överenskommelse nåtts med finska försvarsministern Antti Kaikkonen.

Pevkur understryker att räckvidden för en ny missil, israeliska Blue Spear, som landet i höstas beslutade att skaffa för att bekämpa marina mål, är 290 kilometer. Estländarna kan då rikta sin missileld exakt var som helst mot den finska kusten i Finska viken.

Sjövärnsmissilen (MTO 85M), som förvärvats av den finska marinen, har en räckvidd på över 100 kilometer och är utrustad med en radarsökare. Finländarna kan fokusera sin eld mot Estlands norra kust.

Läs mer

Modern History Sourcebook: Jawaharlal Nehru (1889-1964): Speech On the Granting of Indian Independence, August 14, 1947, sourcebooks.fordham.edu

Long years ago we made a trust with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long supressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of Inida and her people and to the still larger cause of humanity.

At the dawn of history India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her success and her failures. Through good and ill fortune alike she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity, to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future?

Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this Assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom we have endured all the pains of labour and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now. Läs talet

Läs också tidigare inlägg på den här sajten om Nehru.

Turkisk oppositionstidning: Extraordinärt svenskt utvisningsbeslut, dn.se

Sveriges beslut att utvisa en turkisk medborgare som uppgetts vara en av de personer president Erodgan ville ha utlämnad i samband med Sveriges Nato-ansökan beskrivs som ”extraordinärt” i Turkiet.

Sözcü, den mest spridda av de få regimkritiska turkiska dagstidningarna, kommenterade på torsdagskvällen det svenska beslutet att utlämna en turkisk medborgare.

Tidningen citerar Morgan Johanssons åsikt att det är fråga om ett ”rutinärende”, men Sözcü delar inte den svenske justitieministerns bedömning: ”Det är ett extraordinärt beslut, med tanke på Sveriges uttryckta föresats att inte lämna ut personer”.

Sözcü citerar Line Zahl Kvakland, som leder asylsektionen på det norska Migrationsverket. Hon säger att om de turkar som hotas av utlämning från Sverige till Turkiet ansöker om politisk asyl i Norge så kommer deras ansökningar att behandlas. Sözcü citerar dock också en annan norsk expert, professor Terje Einarsen, som anser att Sveriges avtal med Turkiet är bindande för alla Natomedlemmar, och att Norge svårligen kan blanda sig i denna sak. Läs artikel

De två moralerna

Anders Björnsson

Wissenschaft als Beruf och Politik als Beruf var två föreläsningar, som den tyske samhällsforskaren Max Weber höll, när första världskriget ännu inte riktigt börjat gå mot sitt slut respektive när det just var över. Han tillhörde den skara professorspolitiker, som hade hälsat krigets ankomst med entusiasm, och hans moder hade satsat familjens förmögenhet på krigsobligationer, som naturligtvis blev värdelösa, när Tyskland bet i gräset.

Läs mer

Veckans citat

”The lack of a shared and steadfast commitment to nuclear disarmament could prevent NPT Review Conference participants from reaching significant agreements. A possible harbinger of inaction was the first meeting of states parties of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) last month in Vienna, where participants could not even agree on calling out Russia’s nuclear threats and rhetoric in the context of its invasion of Ukraine.”

thebulletin.org 3 augusti

 

USS Kearsarge anländer till Helsingfors för hamnbesök – Amerikanska fartyg och marinsoldater övar på norra Östersjön med finska marinen, puolustusvoimat.fi

Den amerikanska flottans amfibiefartyg USS Kearsarge anländer till Helsingfors för ett hamnbesök 5 – 8 augusti.

USS Kearsarge är ett 257 meter långt amfibiefartyg av Wasp-klass.  Fartyget har bland annat flera helikoptrar och mindre landstigningsfartyg.  USS Kearsarge transporterar också cirka 2 000 marinsoldater och sjömän. Fartyget kommer att lägga till i Ärtholmens hamn.
Fartyget kommer inte att vara öppet för allmänheten.

Övningsverksamheten fortsätter i norra Östersjön och utanför Västra Nylands kust
USS Kearsarge och dess besättning fortsätter att öva på norra Östersjön och i Hangö och Obbnäs med den finska marinen 8 – 19 augusti.  USS Arlington och USS Gunston Hall samt komponenter från US Marine Corps (22nd Marine Expeditionary Unit) kommer också att delta i övningarna.

Övningarna består av flera partiella enheter till havs och på Hangö udd och områden kring Obbnäs. Målet med övningen är att utveckla samverkansförmågan och kompatibiliteten mellan den finska marinen och Förenta staternas flotta och marinkår samt Finlands förmåga att ge värdnationsstöd. Läs artikel

Sverige i ena fiendelägret

Utgivarna

Ryssland har tagit fram en ny maritim doktrin. Huvudbudskapet är att USA är fienden ”genom sin strategiska politik att dominera världshaven”. Som nummer två kommer Nato genom sin ”strävan att röra sig närmare Rysslands gränser.”

Doktrinen signerades av Vladimir Putin i S:t Petersburg den 31 juli, vilket var Flottans dag i Ryssland.

Doktrinen identifierar Arktis, Svarta havet, Ochotska havet, Berings hav samt Östersjösunden och Kurilska sundet som varande Rysslands nationella intressen. Arktis och Nordostpassagen pekas ut som särskilt betydelsefulla och områden där Ryssland kommer att satsa både militärt och på civil verksamhet. Norra Flottan och Stillahavsflottan kommer att rustas upp.

Den nya maritima doktrinen skiljer sig från den tidigare från 2015 genom att man nu tydligt pekar ut motståndarna. USA anges i första hand och Nato anges i andra hand som motståndare som på olika sätt hotar Ryssland.

På Natos toppmöte i Madrid den 29 juni antog Nato sitt strategiska koncept (kommenterad på den här sajten) där alliansen för första gången anger Ryssland som sin motståndare:

”Den ryska federationen utgör det största och mest direkta hotet mot alliansens säkerhet och mot fred och stabilitet i det euro-atlantiska området.”

Med de nya doktrinerna har nu båda sidor pekat ut varandra som sina fiender. För Sverige betyder det att vi vid ett Nato-medlemskap hamnar i det ena fiendelägret och skall följaktligen också officiellt se Ryssland som ett direkt hot.

Läs mer

Guterres: Kärnvapenförintelse ett misstag bort, aftonbladet.se

Inte sedan kalla kriget har kärnvapenhotet varit så stort som nu. Världen är ett enda litet misstag från att förintas i ett kärnvapenkrig, hävdar FN-chefen António Guterres.

– Vi har haft en osedvanlig tur hittills. Men tur är ingen strategi. Inte heller är det ett skydd för att geopolitiska spänningar kokar över i en kärnvapenkonflikt, sade Guterres inför konferensen för länder som skrivit under ickespridningsavtalet NPT.

Guterres uppmanade nationer att ta ”en ny väg mot en framtid utan kärnvapen”. Under konferensen i FN-högkvarteret i New York ska ickespridningsavtalet revideras för tionde gången, med syftet att stärka och anpassa det till den tid vi lever i.

– Att utplåna kärnvapen är den enda garantin för att de aldrig kommer att användas, sade Guterres.[…]

Biden är redo att förhandla fram ett nytt nedrustningsavtal, Nya Start, med Ryssland.

– Men förhandlingar kräver en partner som handlar med goda intentioner. Rysslands brutala och oprovocerade angrepp mot Ukraina har krossat freden i Europa och utgör ett angrepp på fundamentala internationella principer, sade Biden.

Ryssland förutsätter att det inte finns några vinnare i ett kärnvapenkrig och ett sådant bör aldrig startas, svarar Rysslands president Vladimir Putin i ett uttalande till mötet.

– Som ett land som har undertecknat NPT följer Ryssland konsekvent fördragets text och anda, säger Putin i talet som visas på Kremls hemsida. Läs artikel