Niinistö: Man kan inte basera försvaret på Nato, svenska.yle.fi

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf.) har kommenterat Vershbows uttalande i tidningen Kaleva.

Enligt Niinistö kan man på intet sätt basera Finlands försvar på Nato.

– Man måste göra en klar åtskillnad mellan Natomedlemskap och de konsultationer som Vershbow nämner. Finland är ett militärt alliansfritt land med ett nationellt, självständigt försvar, säger försvarsministern.

Niinistö säger att Natopartnerskap inte har någon större betydelse vid en kris.

– Som exempel kan nämnas Ukraina som också har ett partnerskapsavtal med Nato.Läs artikel