Regeringen vill delta i två insatser på Röda havet, svt.se

Planen är att Sverige ska delta i två operationer: Operation Prosperity Guardian som initierats av USA och EU-insatsen Aspides som ännu inte inletts.

– Huvuduppgiften är att se till att skydda den civila sjöfarten mot de anfall som huthirebellerna genomför urskillningslöst och som hotar att sätta vitala delar av världshandeln ur spel. Vi har ett gemensamt ansvar med våra partnerländer, säger Billström.

Än är det inte klart vilka typer av insatser som kan bli aktuella.

– Jag utesluter inget men det skulle exempelvis kunna handla om stabsofficerare, säger försvarsministern Pål Jonson till SVT.

Enligt utrikesministern är det inte aktuellt att gå vidare med planerna utan ett brett stöd i riksdagen, men att få med sig oppositionen på tåget kan bli en utmaning. Enligt Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson (S) är man inte redo att ställa sig bakom förslaget riktigt ännu. […]

Tobias Billström (M) understryker att operationerna är ”defensiva till sin karaktär” och att de inte går att jämföra med de militära attacker mot mål i Jemen som leds av USA och Storbritannien.

– Det handlar inte om att angripa några markmål. Läs artikel