Blir vi del i USA/Ryssland-konflikt i Arktis?

Lars-Gunnar Liljestrand

I en intervju i finska Ilta Sanomat (14/4) säger den tidigare ambassadören René Nyberg att det är viktigt att Finland och Sverige går i takt när det gäller Nato-medlemskap, och han hävdar att våra Nato-medlemskap innebär att ett nordblock kommer att växa fram inom Nato.

Ett nordblock skulle på ett avgörande sätt stärka säkerheten i norr och öka samordningen, säger han.

”Om man tittar på kartan innebär medlemskapet för Finland och Sverige att de stärker sina ryggar och även Norges. Det samarbete som redan pågår i norr – framför allt flygvapnets, men även landstridskrafternas gemensamma övningar – visar att vi är fullt förberedda på det.”

Ett nordblock med Norge, Sverige och Finland som genomför gemensamma övningar på Nordkalotten inom ramen för Nato-medlemskap kan aldrig bli ett självständigt skandinaviskt företag.

På Nordkalotten står USA och Ryssland rakt emot varandra och rustar sedan flera år tillbaka på ömse sidor.

Här ligger de ryska strategiska kärnvapenbärande ubåtarna placerade tillsammans med ryska fjärrverkande missiler.

USA har stationerat sin nyuppsatta Andra flotta till Nordatlanten för att kunna operera i Norska havet, Barents hav och andra delar i närheten av de ryska baserna på Kolahalvön.

Brittiska försvarsministern meddelade den 29 mars att man kommer att ha en permanent närvaro av en marin stridsgrupp med hangarfatyg och andra enheter i området.

Sverige och Finland har tidigare som enda icke Nato-stater deltagit i den stora Nato-övningen Cold Response 2022 på Nordkalotten.  Vid ett medlemskap skulle vårt deltagande i framtiden inte begränsas till att vi vill öva interoperabilitet och egen logistik som varit fallet hittills. Då blir vi med i militärövningar som direkt är riktade mot Ryssland.

Redan idag uppfattar Ryssland Nato-övningarna i norr som provocerande och har vid flera tillfällen genomfört egna övningar i nästan i samma områden och därvid avlyst vatten för annan genomfart samt stört ut Natos signalering under övningarna.

Här finns en uppenbar risk för direkt sammanstötning mellan parterna.

Norge har nu upplåtit tre baser på sitt territorium för USA att permanent använda, där USA fått mer eller mindre full suveränitet över verksamheten.

Avsikten är att möta Rysslands upprustning kring Kolahalvön och skydda transporterna genom Norska havet.

René Nybergs förespegling av ett nordblock som kan öva och bevaka luftrummet på Nordkalotten är orealistisk om man inte tar med USA i beräkningen.

Sannolikt skulle det istället bli så att Sverige och Finland dras in i USA:s militära verksamhet i området, och vi skulle då direkt bli del i en möjlig konfrontation med Ryssland.

I Arktis står stormakterna i harnesk mot varandra. Ingenstans, förutom möjligen i Taiwan-sundet, är spänningarna högre.

Svenska Nato-förespråkare har tidigare talat om vikten av medlemskap för att försvara Sverige.

Nu växer en helt annan bild fram.

Sveriges territorium skall användas för militära transporter till lands och till sjöss samt vårt luftrum för Natos insatser i Baltikum. (Se kommentar  på den här sajten.)

Nyligen uttryckte Litauens president sina stora förhoppningar på finskt och svenskt medlemskap för att militärt stödja hans land.

Tankarna om ett nordblock för att säkra luftherraväldet kring Nordkalotten är ytterligare ett tecken på hur många nu vill länka in Sverige i offensiva förberedelser snarare än att vi skall stärka vårt eget nationella försvar.