Bistånd till militär splittrar allianspartierna,omvarlden.se

Vid en valvinst vill Moderaterna öppna upp för ett tätare samarbete mellan utvecklingsbistånd och militära insatser. Men allianskollegorna är inte lika entusiastiska. Den rödgröna regeringen har länge varit ensamt i sitt motstånd mot utvecklingen inom både EU och OECD. […]

Sverige, genom den rödgröna regeringen, har varit en tydlig motståndare mot processerna i EU och OECD.

– Sverige har under lång tid sett med oro på utvecklingen och arbetat aktivt med att få en diskussion inom OECD-DAC kring de risker vi ser. Det handlar dels om att fler kostnader ska täckas av biståndet. Men framför allt finns det ett scenario där sammanblandningen mellan militär och civil verksamhet riskerar biståndsaktörernas möjlighet att verka, sa till exempel tidigare statssekreterare Ulrika Modéer (MP) till OmVärlden. Läs artikel