President Sauli Niinistös anförande vid Östersjökonferensen i Mariehamn den 27 augusti 2018, tpk.fi

[…] Traditionen av samarbete mellan länderna runt Östersjön är exceptionell: vi minns från historien Hanseförbundet och den blomstrande handeln på den tiden. Under hela historien har samarbetet över Östersjön gett betydande fördelar för de människor som bor i regionen. Havet förenade oss långt före väg- och järnvägsnätet.

Det finns förmodligen ingen annan region i världen där nätverket av olika regionala samarbetsstrukturer är så tätt som kring Östersjön. Parlamentariska Östersjökonferensen, Helsingforskommissionen (HELCOM), Östersjöstaternas råd, Östersjöstaternas subregionala samarbete och Östersjöstädernas förbund, för att nämna bara några.

För oss som bor i regionen är det klart att Östersjösamarbetet samtidigt är regional och verkligt internationell verksamhet. Inte bara kuststaterna, inte bara EU-staterna, utan alla stater i regionen sitter runt samma bord. Läs talet