Baltops 2017 -underifrån sett, forsvarsmakten.se

Den stora marinövningen, Baltops 2017, är inne på andra veckan. Övningen ger svenska marinen möjlighet att öva tillsammans med, men även mot, andra motståndare än de vanliga. Ett exempel är ubåtsjaktflygplan, något som ger den deltagande svenska ubåten utmaningar…

En modern ubåt behöver sällan visa någon mast eller periskop över ytan. De avancerade sensorerna som finns på ubåtens skrov fångar upp ljud från omgivande fartyg och ger tillsammans med annan avancerad utrustning en bra bild av vad som sker både över och under havsytan. På samma sätt ger det luftoberoende Stirlingmaskineriet möjlighet för ubåten att befinna sig i undervattensläge länge, utan att någon dieselmotor behöver startas som kan röja ubåtens läge. Detta ger ubåten en unik förmåga att färdas dolt för att operera över stora havsområden. Läs pressmeddelande