Torvalds: Sluta hymla om Finlands säkerhetspolitik, hbl.fi

SFP:s nyutnämnda presidentkandidat Nils Torvalds vill tala klarspråk om Finlands säkerhetspolitiska sits under valrörelsen. I ett läge där Europa börjar rusta upp för ett gemensamt försvar måste Finland tydligt signalera att vi är med och inte förpassa oss själva till gråzonen…

Torvalds hör till dem som anser att det i Finland hymlas om de säkerhetspolitiska realiteterna, vilket är kontraproduktivt. Efter tyska förbundskanslern Angela Merkels besked i maj där hon deklarerade att Europa inte kan räkna med hjälp av utomstående, måste vi i Finland börja tala klarspråk, säger Torvalds.

– I ett läge där Europa börjar utveckla gemensamma försvarslösningar är det självklart att Finland ska vara med. Men det vågar eller vill man inte alltid säga hos oss…

Beträffande försvaret av Baltikum anser Torvalds att Finland under nuvarande omständigheter ska följa de internationella förpliktelser som finns men inte utvidga dem.

– De baltiska länderna är en del av Nato. Då kan inte vi skapa en automatik i att det är vi som träder in.

Men Sverige säger att de skulle försvara Baltikum militärt?

– Så bra för dem. Men jag är inte alldeles övertygad om att Sverige alltid håller sina löften. Det finns vissa historiska exempel på att så inte är fallet . Det är lätt att vara stor i orden i fredstid men inte när det väl börjar hetta till. Läs artikel