Nästan 23 000 förordnades att inleda sin tjänstgöring, maavoimat.fi

I år var det i huvudsak ungdomar som är födda 2000 som deltog i uppbåden. Sammanlagt 469 uppbåd hölls på totalt 249 orter. Styrkan hos den manliga åldersklass som deltog i uppbåden var cirka 30 700 personer.

Av männen i åldersklassen förordnades 22 939 i tjänst, d.v.s. 74,63 procent (2017: 75,71 %). Av dem som förordnats att inleda tjänstgöringen inleder merparten sin tjänstgöring i arméns truppförband i början av 2020 eller under de närmaste tre åren som följer på uppbådet. Av hälsoskäl befriades 9,19 procent (2017: 9,53 %) från tjänstgöring under fredstid (C-klass). Till förnyad granskning vid uppbåd (E-klass) av hälsoskäl förordnades 9,04 procent (2017: 8,00 %).

Antalet personer som är bosatta utomlands och som befriats på grund av multipelt medborgarskap utgjorde 3,53 procent (2017: 3,01 %). Till civiltjänst sökte 1,39 procent av den manliga åldersklassen (2017: 1,43 %). […]

Kvinnor kan göra frivillig militärtjänst inom alla försvarsgrenar och vapenslag. Förutsättningen för att man ska kunna göra frivillig militärtjänst för kvinnor är att man är finsk medborgare, 18-29 år när tjänstgöringen inleds samt att man med avseende på sitt hälsotillstånd och sina andra personliga egenskaper lämpar sig för militär utbildning. Läs pressmeddelande