Olof Kleberg ,tidigare chefredaktör för VK: Putin ser realistiskt på Sverige, Västerbottens-Kuriren

Det självklara bör sägas tydligt. Som att det får stora följder i Östersjöområdet om Sverige (och Finland) skulle bli medlemmar i Nato. Det menar ju Natomotståndarna i Sverige och det inser nog de flesta Natoanhängare – här och utomlands.

Denna självklarhet understryks nu av president Putin i en intervju (VK 2 juni). Det är upp till svenska folket att bestämma om landet ska gå med i Nato – men ett medlemskap skulle ha en negativ effekt på våra bilaterala relationer, betonade han.

Ingen borde drabbas av upprördhet eller oro av detta. Vilket dock skedde, när den utrikesministern Sergej Lavrov för något år sedan sa att Ryssland i det läget ”kommer att vidta nödvändiga åtgärder”. Ändras spelplanen så ändrar olika parter sin syn. Mer eller mindre. Det senaste allvarliga exemplet var när Ryssland bröt den europeiska efterkrigsordningen genom att annektera Krim från Ukraina 2014…

För Sveriges del har det också medfört ett alltmer intimt militärt samarbete med USA direkt (inte med Nato). En avsiktsförklaring undertecknades sommaren 2016, under president Obama, om fördjupat samarbete på en rad områden. Den befästes med försvarsminister Peter Hultqvists besök hos sin kollega i USA, James Mattis, nu i maj. Mattis sa: ”vi kommer att stå vid Sveriges sida”.

Vad har Sverige gett i utbyte? Därom har det varit tyst…

Putin talar därför inte längre om Storryssland och en euroasiatisk union. I stället vänder han sig nu alltmer till väst. Men där möts han av motstånd (Tyskland och Frankrike) och oklara signaler (USA). Så just nu vet Putin inte vilken strategi han ska använda.

Han har i vart fall långt viktigare saker att bekymra sig för än Sverige. Läs artikel