Svenskarna har fortsatt lågt förtroende för försvaret, dn.se

[…] Det visar sig att de allra flesta, 51 procent, har litet förtroende för försvarets förmåga. Inte ens en femtedel, 18 procent, har stort förtroende. En fjärdedel, 25 procent, svarar att de varken har litet eller stort förtroende, medan 6 procent svarar vet ej.

– Bland alla partiers väljare är det fler som uppger att de har litet förtroende, än som uppger att man har stort. Det är väldigt tydligt, det finns inga större skillnader mellan partierna. Män uppger oftare än kvinnor att de har litet förtroende, säger Nicklas Källebring som är opinionsanalytiker på Ipsos. […]

På frågan ”Anser du att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato eller anser du inte det?” är svaren mera jämnt fördelade. Tre av tio, 30 procent, vill gå med medan nästan 4 av tio, 38 procent, är emot. En av tre, 32 procent, är osäkra. Läs artikel