Divided UN fails to agree on Turkey’s Syria offensive, dw.com

Western nations slammed Turkey’s Syria incursion at the UN, but the Security Council failed to agree on a statement. Russia says it wants the “illegal military presence” of other nations to be addressed in any document.

A split UN Security Council on Thursday failed to agree on Turkey’s offensive in northeast Syria, with European members urging a halt to military action. But Syria’s ally Russia urged “restraint” and “direct dialogue” between the two countries. Russian officials said Moscow was not prepared to sign off on the statement presented by the Europeans. […]

Russia’s UN Ambassador Vassily Nebenzia said any Security Council statement would have to take into account other aspects of the Syrian crisis. He said it should demand an immediate termination of “the illegal military presence” in the country.

The five European countries later urged Turkey to “cease the unilateral military action.” Meanwhile, the US warned Turkey of “consequences” as Ankara’s troops push on their assault on Kurdish-controlled areas in Syria on Thursday. Läs artikel

Et steg tilbake i kampen mot IS, forsvaretsforum.no

[…] Tormod Heier sier den nåværende utviklingen i regionen kan få følger for norske styrker i det internasjonale bidraget i kampen mot IS – «Operation Inherent Resolve».

– Norske styrker er i Irak for å trene sikkerhetsstyrker i Anbar-provinsen (vest i Irak) – som ikke ligger langt unna de tidligere kjerneområdene til IS. Sikkerhetsstyrkene kan bli engasjert for å demme opp for en ny ekspansjon fra IS, sier Heier. Professor ved Forsvarets høgskole, oberstløytnant Tormod Heier .

– Utviklingen blir på mange måter å rykke et steg tilbake i kampen mot IS.

Heier sier at norske mentorer må følge de irakiske sikkerhetsstyrkene – om nødvendig nærmere eventuelle IS-baser.

– Kan det bli aktuelt å sende flere norske styrker hvis sikkerhetssituasjonen forverrer seg?

– Norske myndigheter har en tradisjon for å imøtekomme amerikanske henvendelser. Det vil i så fall bli sett i lys av «samtidighetsproblematikken» på hjemmebane i nord, sier Heier som tidligere har pekt på at internasjonale operasjoner over tid har svekket beredskapen i Norge. Läs artikel

Kriget mot Afghanistan 18 år

Utgivarna

Den 7 oktober i år var det 18 år sedan USA och dess allierade startade bombkriget mot Afghanistan.

Av USA:s alla krig är detta det längsta. Det har varat längre än första och andra världskriget, Koreakriget och amerikanska inbördeskriget tillsammans. Kriget fortsätter än idag, och Sverige deltar i den Nato-ledda styrkan RSM.

Angreppet den 7 oktober 2001 saknade FN-mandat, och dagens fortsatta utländska militära närvaron har heller inget FN-mandat.

Svenska regeringen hänvisar till att Nato har inbjudan från regeringen i Kabul att från början av 2015 intervenera militärt i landet.

Läs merKriget mot Afghanistan 18 år

Trump truer med å «utslette» Tyrkias økonomi, forsvaretsforum.no

​Donald Trump truer med å «utslette» Tyrkias økonomi, etter at landet har truet med å invadere Syria.
– Det er så en ikke tror det en leser, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde tilDagbladet. Natt til mandag kom de første meldingene om at Tyrkia i nær framtid kan komme til å invadere det nordlige Syria. Nyheten har skapt stor usikkerhet for USAs allierte kurdiske krigere, som føler seg sveket av Donald Trump. Presidenten vil nå trekke ut de om lag 1000 gjenværende amerikanske soldatene i området. Mandag kveld uttaler Pentagon at USA ikke støtter en tyrkisk militæroperasjon i Nord-Syria. Samtidig truer president Donald Trump med å «utslette» Tyrkias økonomi dersom de gjør noe overilt. Läs artikel

U.N. Report Bolsters Theory That Hammarskjold Plane Was Downed, nytimes.com

A prominent jurist investigating the mysterious 1961 plane crash that killed the United Nations secretary general, Dag Hammarskjold, in southern Africa has concluded that the aircraft may have been attacked, and that four nations — Britain, Russia, South Africa and the United States — may be withholding information that could solve the puzzle.

The jurist, Mohamed Chande Othman, a former chief justice of Tanzania, issued his conclusions in a 95-page report posted Monday on the website of the United Nations, which retained him nearly three years ago to help sift through new evidence and a range of sinister theories that have proliferated in the decades since the crash. […]

In his final report, Mr. Othman wrote that the attack hypothesis “remained plausible,” and that the burden of proof he had assigned to member states had “yet to be fully discharged.”

Last year Mr. Othman asked 14 countries to each appoint an independent official to review intelligence, security and defense archives for information related to the disaster. He wrote in the new report that his interactions with those countries and their appointees had since been “largely successful.”

But Mr. Othman also emphasized that certain countries — notably the United States, South Africa, Britain and Russia — “may yet have work to complete to ensure that comprehensive searches are conducted with a sufficient degree of transparency.” Läs artikel

Forsker mener forsvaret av kysten er for dårlig, forsvaretsforum.no

Det blir for ensidig fokus på nye fregatter i det fagmilitære rådet, mener forsker Ståle Ulriksen fra Sjøkrigsskolen.

– Et av problemene er at det er liten oppmerksomhet om kysten.  Der skapes det et gap som en motstander kan utnytte både i konvensjonell og «hybrid» krigføring.  Hæren vil ikke være der, og Heimevernet har blitt sterkt svekket. Når korvettene forsvinner, vil heller ikke Marinen ha evne til å utnytte Norges veldig spesielle kystlinje for å oppnå «hjemmebanefordeler». Heller ikke den Indre kystvakt blir styrket.

Det sa Ståle Ulriksen som underviser ved Sjøkrigsskolen til Forsvarets forum etter fremleggelsen av fagmilitært råd. […]

Ulriksen skulle ønske at man istedenfor noen få, kostbare fregatter hadde satset mer på et større antall mindre fartøyer – mer egnet til strid langs norskekysten.

– Når Marinen fokuserer ensidig på fregatter som befinner seg langt ute på havet blir det et gap i strukturen. Man vil mangle kapasiteter som egner seg til å strid langs norskekysten. Der har vi et hull, som noen kan utnytte, mener Ulriksen.

– Vi vet at russerne gjør seg kjent på vår kyst, og har strammet inn kontrollen over egne sivile rederier og sjøfolk. Det seiler mange sivile russiske fartøyer langs vår kyst.  Det gjør også mange skip under norsk  flagg med nesten bare russiske mannskaper. Vi vet også at russerne vil få en marine som vil bli svakere på det åpne hav, men sterkere nærmere kysten.  De kan ha en fordel av å bruke vår kyst. Läs artikel

Robust säkerhetspolitik kräver mer realism, svd.se

Dag Sundström, partner InterPares och tidigare Director McKinsey & Company. Per Egon Johanssson, entreprenör och tidigare statssekreterare.

[…] Sammanfattningsvis finns det alltså viktiga lärdomar från det tidiga 2000-talets säkerhetspolitiska missgrepp inför det fortsatta arbetet med att forma en bra svensk säkerhetspolitik. Möjliga slutsatser i ett sådant framtida arbete skulle kunna vara:

– Iaktta försiktighet med utrikespolitiska varumärken av typen ”ismer”, då en robust säkerhetspolitik måste vara verklighetsförankrad och spegla ett flertal olika idéperspektiv.

– Sverige som drivande aktör för internationell rätt och med stora ekonomiska resurser bör rimligen ta ett större ansvar än idag för den militärstrategiska situationen i Östersjöområdet tillsammans med partnerländer.

– Sveriges ”Grand Strategy” bör utformas så att de olika delarna, diplomati, militärmakt, kulturutbyte med mera, samverkar på ett effektivare sätt. Kanske bör Theodore Roosevelts policy ”speak softly and carry a big stick” tas till heder i Sverige, vilket skulle innebära en stor förändring.

– Fastlägg en stabil långsiktigt hållbar finansieringsnivå för försvarsmakten som möjliggör hög kostnadseffektivitet. Läs artikel

Hemlighetsfull svensk militär insats förlängs, svd.se

Regeringen vill att det svenska försvarets utbildningsinsats i Irak förlängs även under 2020. Beslutet planeras till torsdagens regeringssammanträde, erfar SvD.

Samtidigt ställer en väntad turkisk militär offensiv i norra Syrien ökade krav på säkerheten även för svenska soldater.

Sverige är ett av cirka 80 länder och organisationer som ingår i den internationella koalitionen i kampen mot terrorgruppen IS – Operation Inherent Resolve – under ledning av det amerikanska centralkommandot i Florida. Även Nato med finns nu i området efter beslut på toppmötet 2018.

Tidigare var svenska soldater stationerade i Erbil för att träna kurdiska Peshmergaförband. Förra året omgrupperades den svenska styrkan på 70 personer till Camp Taji nordväst om Bagdad.

Försvaret har nu haft soldater i Irak sedan 2015. Exakt vilka förband som ingår vill varken militären eller regeringen avslöja. Beskedet är kort och gott att det rör sig om ”specialförband”, lämpade för uppdraget. Läs artikel

WTO befinner sig i en akut situation, di.se

Fredrik Cappelen, ledamot ICC Executive Board Fredrik Persson, ordförande Svenska internationella handelskammaren ICC Marcus Wallenberg, kassaförvaltare Susanna Zeko, generalsekreterare

När världshandelns svar på Almedalsveckan, WTO Public Forum, i dagarna äger rum i Genève, är det i en tid av kris för det multilaterala handelssystemet. Internationellt samarbete behövs nu mer än någonsin, inte minst med tanke på vår tids globala utmaningar.

Därför kommer Internationella Handelskammaren, ICC, under onsdagen att överlämna förslag på nödvändiga reformer av världshandelsorganisationen WTO till generaldirektören Roberto Azêvedo. […]

På senare tid hotar inte minst Donald Trumps kritik och vägran att nominera nya medlemmar till WTO:s överprövningsorgan systemets själva existens. Problemet är akut. Om den amerikanska blockeringen kvarstår i december finns bara en medlem kvar. Lagom till WTO:s 25-årsdag kommer överprövningsorganet upphöra att fungera.

Det här kräver en snar lösning. Vi vet att WTO:s medlemsländer arbetar med frågan men näringslivet är i behov av resultat. Läs artikel

Veckans citat

”Den amerikanske presidenten struntar i landets allierade demokratier, när han inte öppet och aggressivt kritiserar dem, samtidigt som han utan närmare eftertanke gör långtgående eftergifter till världens mest auktoritära och totalitära regimer. Vännerna behandlas som vasaller, motståndarna bemöts med undfallenhet och undergiven respekt.”

Olof Ehrenkrona i Svenska Dagbladet 9 oktober

Trump administration expected to announce exit from ‘Open Skies’ treaty, edition.cnn.com

The Trump administration is expected to soon announce that it plans to exit the “Open Skies” treaty, a US official tells CNN, a move that has already drawn condemnation from Democrats in Congress.

The decision to leave the treaty — which was signed in 1992 and went into effect in 2002 and allows 34 member states to conduct unarmed surveillance flights over one another’s territories — could affect the American military’s ability to conduct aerial surveillance of Russia and other member countries. The treaty is used to help verify arms control agreements, according to the US Defense Threat Reduction Agency, part of the Defense Department. Läs artikel

Just War and the Responsibility to Protect, zedbooks.net

Vi har på sajten publicerat texter som starkt tar avstånd från Natos agerande under Libyenkriget. Nedan en ny läsvärd bok på samma tema.

Despite the disasters of Iraq, Afghanistan, Syria and ever more visible evidence of the horrors of war, the concepts of ‘Humanitarian Intervention’ and ‘Just War’ enjoy widespread legitimacy and continue to exercise an unshakeable grip on our imaginations.

Robin Dunford and Michael Neu provide a clear and comprehensive critique of both Just War Theory and the Responsibility to Protect (R2P) doctrine, deconstructing the philosophical, moral and political arguments that underpin them. In doing so, they show how proponents of Just War and R2P have tended to treat killing in a way which obscures the complex and often messy reality of war, and pays little heed to the human impact of such conflicts. Going further, they provide answers to such difficult questions as ‘Surely it would have been just for us to intervene in the Rwandan genocide?’ Boken finns att beställa