Aurora 17 – med avsikt att förstärka försvaret, maavoimat.fi

Försvarsmakten i Finland samarbetar intensivt med Sveriges försvarsmakt. Försvarssamarbetet bygger på förtroende mellan länderna och siktar på att stärka säkerheten i Östersjöområdet samt Finlands och Sveriges nationella försvar…

I övningen Aurora 17 deltar armén på pluton- och kompaninivå. Målsättningen med det finsk-svenska samarbetet är att Finlands och Sveriges arméer inom några år ska kunna öva tillsammans även på bataljonnivå. Målsättningen med övningen Aurora 17 är bland annat att trupperna ska öva sig att operera tillsammans och tillämpa grundläggande stridssätt i krävande förhållanden. Övningen Aurora 17 erbjuder beväringar och personal en ytterst motiverande dubbelsidig simulatorassisterad övningsmöjlighet i internationell miljö…

Internationella övningar är ett ändamålsenligt sätt att samla erfarenhet och utveckla kompatibla tillvägagångssätt.

– Enligt min erfarenhet är det dock så att de finländska värnpliktiga klarar sig väl i vilka internationella uppgifter som helst och att de står sig väl i jämförelse med andra länder. Jag vet att min trupp är väldigt motiverad inför övningen och att beväringarna verkligen har väntat på att få delta i Aurora 17, avslutar Huhtamella som nöjd. Läs pressmeddelandet