Wallström oroas över minskade bidrag till FN, dn.se

Sveriges utrikesminister Margot Wallström sa att hon var orad över att USA kan komma att skära ned sitt bidrag till FN ytterligare när hon intervjuades av CNN:s Christiane Amanour utanför FN-skrapan i New York på måndagen…

Om avtalet med Iran när det gäller landets kärnvapenprogram som ger FN:s atomenergiorgan IAEA rätt att inspektera Irans kärnanläggningar. Ett avtal som EU var mycket engagerat i att ta fram och som USA nu hotar att riva upp:

– Vi är också oroade över att avtalet kan rivas upp. Vi har satsat år på att få tillstånd ett avtal, och Iran lever upp till det. Det är ett avtal som ökar säkerhet inte bara i regionen utan och världen…

Om läget i Östersjöområdet och de stora militärövningar som pågår på båda sidor just nu:

– Vi har sett ett väldigt provokativt beteende från en granne i vår närhet och hur Ryssland illegalt annekterade Krim. Det blev början till allt detta. Men vi ser inget omedelbart militärt hot mot Sverige. Om det händer något i Ösersjöområdet då påverkar det också oss. När det gäller vår militärövning tror vi att man ska samarbeta med andra organisationer och länder, det leder framåt. Men vi står neutrala. Läs intervjun