Bataljonchefen om övningen Aurora: viktigt budskap till omvärlden, hemvarnet.se

Thomas Axelsson har bakgrund som officer (överstelöjtnant) i pansartrupperna på Södermanlands regemente P10, vid Högkvarterets operativa enhet och har genomfört Joint Service Command Staff College i England. Han arbetar för närvarande som rektor för Europaskolan i Strängnäs och är chef för Södermanlandsbataljonen vid sidan av sitt yrke…

Vad säger det om Hemvärnet?
Hemvärnet är en viktig kugge i det nationella försvaret och vi ingår i de nationella skyddsstyrkorna. Nu får vi lösa uppgifter inom det svåraste som finns; strid. Hemvärnet är mycket bättre än vad många tror, som inte har insyn i våra förmågor. Hemvärnet blir bättre dag för dag och tillförs allt mer kvalificerad utrustning. Under Aurora kommer Hemvärnet att synas eftersom stora delar av övningen sker på civil mark där vi syns.

Ett citat som passar oss bra är från andra världskriget i en tid när Storbritanniens överlevnad stod på spel; ”Ge aldrig upp – aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, i något stort eller litet, stort eller obetydligt, ge aldrig upp förutom till övertygelser av ära och förnuft. Ge aldrig vika för våld, ge aldrig vika för fiendens till synes överlägsna makt.” – Sir Winston Churchill.

De gav inte upp, det gör inte 27:e heller! Läs artikel