Återupprätta flygregementet i Västerås, Hans Cederqvist, vlt.se

Framtiden för flygplatsen har diskuterats under ett antal år – nu senast i VLT av 31 mars redogjorde de olika partierna sina ståndpunkter. Att flygplatsen kommer att kosta skattebetalarna pengar under överskådlig framtid verkar de flesta acceptera.Det finns dock ett förslag som konstigt nog inte har framlagts – att återupprätta F1 som militär flygflottilj.

Idag finns endast tre aktiva flygflottiljer i Sverige – detta har sin grund i den naiva föreställningen om en omvärld som avrustar och inte hotar oss.

Detta har nu slagits i spillror av Rysslands upprustning, dess annektering av Krim, krigföring i Ukraina och allmänt aggressiva uppträdande mot sina grannar inklusive Sverige. President Trump i USA förbättrar inte situationen… Läs insändaren