Att göra-lista för Nato och EU, Aftonbladet

Fler övningar och ökat utbyte ska bli resultatet när Nato och EU slår fast en gemensam ”att göra”-lista. Mötet i Bryssel är också ett tack och hej till USA:s avgående administration.

Som vanligt under 2016 fanns Sverige med vid ett hörn på tisdagens utrikesministermöte i Nato, i enlighet med det 28+2-system som utvecklats med Sverige och Finland som plus-länder…

Det svenska plusdeltagandet vid Nato-mötena har pågått under hela 2016.

TT: Får ni mersmak? Vill ni gå längre?

– Jag vet inte om det är nödvändigt att gå längre. Jag tycker att vi redan har identifierat ett antal områden där EU och Nato kompletterar varandra. Vi tycker att vi har en bra situation där vi med hjälp av vår militära alliansfrihet kan söka de samarbeten som bäst tjänar våra intressen, säger Margot Wallström i Bryssel. Läs artikel