Republikens presidents hälsning till utlandsfinländare den 6.12.2016, president.fi

Vad betyder självständigheten för dig? Det är en allmän fråga som ställs till många finländare på vår självständighetsdag. Och åtminstone den frågan kan man fundera på en stund i lugn och ro.

De senaste årens osäkerhet i världen har visat att fred och stabilitet inte är självklarheter för alla. Var och en av oss finländare har emellertid privilegiet att få fira och hedra vårt lands självständighet. Samtidigt är den 6 december en hedersbetygelse till alla dem som försvarat och beskyddat vår självständighet.

Konflikterna och instabiliteten i världen har ökat allt mer under det senaste året. Vi har skäl att tänka att osäkerheten inte bara är snabbt övergående, utan att vi måste leva med fenomenet ännu en lång tid. Tiden kräver att vi skärper oss när det gäller samarbetet såväl inom EU som i det internationella samfundet. Finland måste tillsammans med andra länder arbeta för att lugna ner situationen. Fullständig säkerhet går inte att uppnå i vår ständigt föränderliga värld, men genom samarbete kan vi i stor utsträckning bidra till att utvecklingen tar en fredligare riktning. I detta arbete är varje initiativ som strävar efter fred viktigt.Läs talet