Tal av kommendören för armén, generallöjtnant Seppo Toivonen vid riksparaden på självständighetsdagen i Kajana den 6.12.2016, puolustusvoimat.fi

Ärade veteraner från våra krig och lottor, bästa paradpublik, soldater…

Vi firar Finlands självständighetsdag i en utmanande tid. Den stabilitet som länge härskat i Europa har förbytts i osäkerhet.

Uppvisande av militär styrka och användning av militära medel, påverkanskampanjer, den stora tillströmningen av asylsökande och dess konsekvenser, terrorattacker och den långsamma ekonomiska tillväxten skakar den europeiska säkerhetens grundvalar.

Internationellt samarbete är det enda sättet att svara på många av dessa utmaningar, men samtidigt betonas också vår nationella beredskap…

Beväringarna och reservisterna har uppfyllt sina åtaganden. Utländska gäster lyfter utan undantag fram den höga motivationen bland våra värnpliktiga samt det kunnande som de uppnår under en så kort tid. Den allmänna värnplikten fungerar. Majoriteten av de unga männen och de frivilliga kvinnorna genomför sin tjänstgöring mycket förtjänstfullt. Stödet från familj och vänner förtjänar också ett speciellt omnämnande…

Vi står här på paradplanen idag, tacksamma för de uppoffringar som veterangenerationerna gjort. Utan deras strider och utan det uppbyggnadsarbete som gjordes efter krigen skulle Finland se mycket annorlunda ut idag. Kedjan av landets försvarare som försvarat vårt självständiga fosterland har varit stark i snart ett helt sekel. Idag är det vår tur att ansvara för Finlands försvar.

Paradtrupper, låt oss utbringa ett trefaldigt leve för fosterlandet! Läs talet