Mener Hæren bare kan forsvare en middels norsk kommune – nå kommer forslagene som skal øke slagkraften, Aftenposten

Uten utholdenhet. Altfor få soldater. Kan bare forsvare 20 x 30 km. Offiseren som skal anbefale fremtidens hær og Heimevernet, avkler store deler av Forsvaret…

I fjor høst fikk forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen beskjed om å gå en ny runde på landmaktens innretning og komme med forslag om dette. Brigader Aril Brandvik, i dag sjef for Styringsavdelingen i Bruun-Hanssens stab, leder utredningen…

Heimevernets reaksjonsevne vurderes som ganske god. Mange her er klare til strid i løpet av 24 timer. Men Heimevernet har ifølge dokumentet ingen reell kampkraft mot en teknisk avansert motstander…

Hverken Heimevernet, Garden eller grensevaktene i Finnmark er trent eller utrustet til å gjennomføre operasjoner sammen med andre forsvarsgrener, eller allierte…

Nina Græger, seniorforsker ved NUPI, mener situasjonsbeskrivelsen gir all grunn til uro.

– Situasjonsbeskrivelsen i mandatet gir all grunn til uro. Man kan spørre seg om det er mulig å få til et forsvar som er godt nok for det trusselbildet som trekkes opp uten å måtte gå langt utover de økonomiske rammene, sier Græger.

Ifølge Regjeringens mandat skal utredningen finne løsninger innenfor de økonomiske rammene. Läs artikel