At Nato øver i Arktis, har stor verdi, forsvaretsforum.no

Samøvelser mellom korvetter fra Skjold-klassen og F-35, bombardering mot landmål og elektronisk krigføring er noen av aktivitetene i Flotex 20, som startet 9. november.

Sjøforsvarets årlige øvelse, pågår fortsatt i Nordland, Troms og Finnmark, med hovedvekt i områdene Vågsfjorden, Andfjorden og Vestfjorden. […]

Fartøyer fra Natos stående maritime styrke (SNMG1) deltar. Søndag var den portugisiske fregatten NRP Corte Real et av fartøyene som simulerte ubåtjakt i Andfjorden. Helikopter deltok også. Michel Hayes, pressetalsperson i Sjøforsvaret opplyser at det har vært gjennomført flere antiubåt-øvelser i løpet av de siste ukene.

Det norske Sjøforsvaret har fartøyer fra de fleste klasser i Flotex 20. Blant andre bidrar ubåten Utsira, fregatten Fridtjof Nansen, korvettene Gnist, Skjold og Glimt. Støttefartøyet Magnus Lagabøte deltar også. I tillegg er flere norske fly med, blant annet maritime patruljefly, F-16, F-35 og DA-20. […]

Målet med Flotex er å bygge maritim kampkraft, samtidig som Sjøforsvaret skal øve og trene på operasjoner i nordlige farvann, sammen med allierte. En viktig del av øvelsen er å øve samhandling og koordinering mellom fartøyer og fly for å sikre sjøkontroll. Läs artikel