Det är inte första gången som militären tar i land i Valkom – marinens storövning syns i terrängen, ostnyland.fi

Marinens huvudkrigsövning Kaisla 20 kör i gång mot slutet av veckan och det kommer att märkas bland annat som oljud i Valkom.

I övningen Kaisla 20 ligger fokus på sjöoperationer och mellan den 27 november och 4 december kan man se trupper som över i Valkomområdet. Det är trupper från Kustbridagen som övar i Valkom, och de kommer att använda övningsammunition under två av övningsdagarna (30.11–1.12).

Skjutövningarna kan förorsaka buller. […]

Marinens övningsmoment omfattas av olika operativa uppdrag, som att placera ut sjöminor, leta efter sjöminor och att beskydda sjötrafiken. Kustjägarna övar bland annat på att bekämpa trupper som försöker ta i land i kustområdet.

I övningen deltar personal från marinens samtliga truppförband samt flera militärfartyg, bland annat stridsfartyg och stödfartyg samt enheter från Gränsbevakningsväsendet. Helikoptrar och drönare från armén deltar även i övningen, totalt handlar det om cirka 2 000 man. Läs artikel