Arktis en krutdurk – mitt i alltihop står Sverige, Sam Sundberg, svd.se

…– Om isen i Arktis smälter kan de ubåtarna inte längre agera ostört. Det gör att ryssarnas andraslagskapacitet förlorar i trovärdighet. De säkerhetspolitiska konsekvenserna av det är svåra att förutse, konstaterar Niklas Granholm.