En örlogsstad utan örlogsfartyg? Nils Wiklund, blt.se

…För att ge lite perspektiv på nuvarande situation kan man minnas vad Dick Börjesson anförde när han tillträdde som marinchef 1990. Då gav han ut skriften ”hårda bud” och menade då att 36 ytstridsfartyg var en kritisk gräns för att kunna upprätthålla ett relevant svenskt sjöförsvar. I dag har vi sju ytstridsfartyg!

Detta enstaka exempel säger en hel del om vilka nivåer vi är nere på i dag, och tyvärr så ser det likadant ut inom hela Försvarsmakten. Den anorektiskt låga numerären av flygplan, fartyg och markförband utgör idag det enskilt största hindret för att skapa en trovärdig och relevant försvarsförmåga.

Om den upprustning politikerna aviserat skulle utebli, så kommer Sverige inom ett antal år att stå utan relevanta örlogsfartyg, vilket vore en katastrof för Sverige och vår samlade försvarsförmåga. Huvuddelen av flottans bestånd är idag kraftfullt föråldrad, och lever på övertid genom ett antal livstidsuppehållande åtgärdspaket. Till och med de ”nya” Visbykorvetterna börjar bli till åren och är snart framme vid halvtid. Vad som är än mer bekymrande är att det inte finns några planerade ersättare, än mindre någon uttalad ambition om att lämna ”all time low” numerären sju ytstridsfartyg.

Vi glömmer ofta bort att Försvarsmakten är den yttersta garanten för vår fred, frihet och säkerhet, men för att åtnjuta detta så måste man betala notan. Annars får man bara ett lågt stängsel med många hål. Läs ledaren