Freden i fokus hos jubilar, Vetlanda-Posten

Thage G Peterson: Ni har bidragit till omdaningen

Vetlanda Socialdemokratiska Arbetarekommun firade sitt 110-årsjubileum under lördagen. Temat för dagen var fred, ett ämne som dagens talare Thage G Peterson brinner för…

Allmän rösträtt, semester, barnkoloni i Borgehage på Öland, barnbidrag och daghem är bara några exempel på frågor som Vetlanda Arbetarekommun hunnit arbeta för sedan starten 1907. Men på 110-årsjubileet överskuggade fredsfrågan allt.

Thage G Peterson, festens högtidstalare, var inbjuden att tala om denna sin hjärtefråga. S-veteranen har på senare år engagerat sig starkt mot den svenska militära insatsen i Afghanistan och för att Sverige ska avbryta sitt Nato-samarbete. För denne kronobergare, med ett förflutet som industri-, jordbruks- och försvarsminister samt riksdagens talman, verkade Vetlanda ändå nästan vara hemmaplan när han småpratade med bordsgrannarna och andra lokala partikamrater innan han äntrade talarstolen…

Han pekade på situationen i dagens Afghanistan och menade att krigsresultatet visar att de som var motståndare till Sveriges deltagande haft rätt.

— Det hette att svenskar grävde brunnar och byggde broar men de svenska soldaterna deltog i strid och dödade. Man sa att det var ett FN-uppdrag men våra soldater hade inte FN:s blå baskrar utan Nato-hjälmar. Enligt Peterson håller Sverige på att rasera sin stolta tradition av fred.

— Det heter att vi haft 200 år av fred, men vi är ute och krigar i världen. Läs artikel