Ansvar för vårt eget försvar, ledare i Nya Wermlandstidningen

…Förutom detta så måste vi nu vakna upp och ta vår egen försvarspolitik på allvar. Det måste vi göra oavsett Nato-medlemskap eller inte. Vårt läge i en allt mer säkerhetspolitisk betydelsefull Östersjö är mycket utsatt. Vi är också det Östersjöland som satsar minst på försvaret i förhållande till BNP – strax över 1 procent, en andel som dessutom kommer att sjunka de kommande åren om inget görs. Den blocköverskridande försvarsuppgörelsen är fullkomligt otillräcklig och var underfinansierad redan från början.

Det behövs ett snabbt och kraftigt resurstillskott för att visa omvärlden att vi menar allvar med att vilja försvara vårt eget land. Helst så att vi i närtid når upp i Nato-rekommendationen om 2 procent av BNP på försvaret. Viktigast är att återbesätta Gotland och att vi skaffar ett ordentligt luftvärn, samt ökar möjligheterna till snabba och rörliga insatser över hela vårt territorium. Det skulle öka stabiliteten och säkerheten i Östersjöområdet, som i dag närmast är ett säkerhetspolitiskt vakuum.Läs artikel