Försvarsminister Peter Hultqvist på försvarsövning med sin finländske kollega, regeringen.se

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist reser till Finland för att med deras försvarsminister Jussi Niinistö genomföra ett bilateralt möte samt närvara vid militärövningen ”Northern 16”.

Sverige och Finland har ett nära försvarssamarbete som bland annat syftar till att utveckla våra försvarsmakters krigsduglighet och skapa kostnadseffektiva övnings- och utbildningsmöjligheter för båda parterna. Den finska övningen som försvarsministrarna besöker är ett av många exempel på detta samarbete. Från Sverige deltar ca 30-talet soldater och officerare. Läs pressmeddelande