650 US Marines kan bli stasjonert på Værnes, aldrimer.no

Nyheten vekker harme hos SV, som ser dette som fast stasjonering av amerikanske soldater på norsk jord og et klart brudd på norsk politikk.

– Norsk politikk er soleklar, vi skal ikke ha fast stasjonerte utenlandske styrker på norsk jord. US Marines har nå vært her i snart to år, de får stadig lov til å være her lenger og US Marines vil nå utvide styrkene. Det er vanskelig å argumentere for at det ikke er en fast stasjonert styrke. Dermed er dette et brudd på norsk politikk, sier SV-representant Lars Haltbrekken til NTB.

Den amerikanske treningsvirksomheten i Norge er underlagt ledelsen for rotasjonsstyrken ved Svartehavet i Romania hvor marinekorpsets hovedbase for øvingsvirksomhet i Europa ligger. Det er denne virksomheten marinekorpset ønsker å samle på Værnes.[…]

En bataljonsstridsgruppe på i overkant av 300 mann er i dag stasjonert på Værnes. Den første kontingenten kom i januar 2017, mens soldatene som er på Værnes nå, er den tredje rotasjonen.

– Vi forventer at forsvarsministeren snarest kommer til Stortinget med en sak dersom de nå planlegger å gi grønt lys til å doble de amerikanske styrkene på Værnes. Det kan ikke skje på samme måte som sist da utvidelsen ble orientert om i et lukket møte helt på tampen av stortingssesjonen, sier Haltbrekken.

Statssekretær Tone Skogen ønsker imidlertid ikke å gå nærmere inn på når en avklaring kan foreligge, eller om den skal behandles politisk før eller etter sommeren. Läs artikel